martes, 27 de abril de 2010

Bibliografía


Se ha publicado el vol. 2 del "Dret internacional privat del Principat d'Andorra (Persona, família, successions i testaments)", del que es autor Ramon Viñas Farrré, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona. La obra está editada por la Universitat d'Andorra y por la Fundació Crèdit Andorrà.

Aquest llibre està dedicat a les institucions del dret civil internacional, i els seus deu capítols abracen les qüestions relatives a la persona física i la seva protecció; les qüestions relatives al matrimoni, els seus efectes i els problemes de les crisis matrimonials; la filiació per naturalesa i per adopció; el problema dels aliments i, finalment, la successió per causa de mort. Es tracta d’un conjunt útil, exhaustiu i actualitzat, que prové de molts anys de recerca, a càrrec d’un expert que ha publicat nombrosos treballs sobre el dret internacional privat andorrà.
Aquest llibre és la continuació del volum 1: Dret internacional privat del Principat d'Andorra, volum I, que es va publicar l'any 2002 per l'editorial Marcial Pons.

Extracte de l'Índex:
Presentació
Pròleg
Abreviatures

18. L'estatut personal
19. La personalitat jurídica i la capacitat de les persones físiques
20. La protecció internacional de les persones majors incapacitades i dels menors d'edat
21. La família en dret internacional privat
22. El efectes del matrimoni
23. Crisis matrimonials
24. La filiació per naturalesa
25. Adopció internacional
26. Obligacions alimentàries
27. Successió per causa de mort

Bibliografia
Índex analític
Índex general
Ficha técnica:
R. Viñas Farré
Dret internacional privat del Principat d'Andorra
Universitat d'Andorra - Fundació Crèdit Andorrà, 2009
381 pàgs.
ISBN: 978-99920-60-03-2

Ficha técnica Volum I:
R. Viñas Farré
Dret internaciona, privat del Principat d'Andorra
Marcial Pons, 2002
288 págs. - 20 euros
ISBN: 84-7248-955-8

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios son responsabilidad exclusiva de su autor. Se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario contrario a las leyes o a las normas mínima de convivencia y buena educación.